UNDERSÖKNINGSRESULTAT

 

FÖRUNDERSÖKNING

JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET / VUOKATTI IDROTTSINSTITUT, FINLAND 27.3.2018

 

En förundersökning utfördes i Vuokatti skidtunnel, i vilken man undersökte Wing:s (härefter ”produkt”) effekt på skidåkare och skateåkare samt vad ändringarna orsakades av. Undersökningen utfördes på sammanlagt fyra åkare, två tävlingsåkare och två motionsåkare. Produkten undersöktes med åkhastigheter på 100 %, 90 % och 70 %.

 

Man konstaterade att produkten snabbade upp åkningen med 1 % och åkningens cykel (tempo) bromsades upp med 3 %. Åkarens tyngdpunkt förflyttades 7 % framåt, vilket gav åkaren en känsla av ”aggression”. Vadmusklerna aktiverades mer och lårmusklerna däremot slappnade av. Åkarna konstaterade att produkten förbättrar skidans stabilitet, hanterbarhet och känslan av stabilitet.

ANVÄNDARNAS ERFARENHETER

 

KUOPIO / VINTERN 2018

 

Prövningen av produkten utfördes under produktutvecklingsfasen och man sökte fram idéer till Wing-formen och funktionen. Provet utfördes med 10 personer, åkare på olika nivåer som testade Wing i olika förhållanden. Åkarna bestod av två aktiva tävlingsåkare, fyra amatöridrottare och fyra motionärer. Vi hittade flera utvecklingsbehov och jag utvecklade de följande prototyperna utgående från dessa erfarenheter.

 

Vi konstaterade att Wing ger mest nytta på hårda och framförallt på isiga underlag.

Resultaten rapporterades och analyserades.

 

Åkarnas kommentarer:

”Ökar skateåkningens stabilitet och stadga”
100 % av testpersonerna.

”Känslan av skidans hanterbarhet eller lätthet förbättrades märkbart”
50 % av testpersonerna.

”Nyttan är större i högre hastigheter och skidans glidning förlängdes”
40 % av testpersonerna.