TUTKIMUSTULOKSIA

 

ESITUTKIMUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO / VUOKATIN URHEILUOPISTO 27.3.2018

 

Vuokatin hiihtoputkessa tehtiin esitutkimus, jossa tutkittiin Wingin (tutkimuksessa tuote) vaikutusta hiihtäjiin ja luisteluhiihtoon sekä tutkittiin mistä muutokset johtuivat. Tutkimus tehtiin yhteensä neljällä hiihtäjällä, kahdella kilpahiihtäjällä ja kahdella hiihdon harrastajalla. Tuotetta tutkittiin 100%, 90% ja 70% hiihtonopeuksilla.

 

Tuote todettiin nopeuttavan hiihtoa 1 % ja hiihdon sykli (tempo) hidastui 3 %. Hiihtäjän painopiste siirtyi 7 % eteenpäin, joka toi hiihtäjille ”hyökkäävyyden” tuntua. Pohjelihakset aktivoituivat enemmän ja reisilihakset taas rentoutuivat. Hiihtäjä totesivat tuotteen parantavan suksen vakautta, hallittavuutta ja tukevuuden tunnetta.

KÄYTTÄJIEN KOKEMUKSIA

 

KUOPION TALVI 2018

 

Kokeilu tehtiin tuotekehitysvaiheessa ja tällä haettiin ideoita Wingin muodolle ja toiminnalle. Koe tehtiin 10 henkilöllä, missä eritasoiset hiihtäjät kokeilivat Wingiä erilaisissa olosuhteissa. Hiihtäjät koostuivat kahdesta aktiivisesta kilpahiihtäjästä, neljästä kuntourheilijasta ja neljästä kuntoliikkujasta. Löysimme useita kehitystarpeita ja kehitin seuraavia prototyyppejä näiden kokemusten perusteella.

 

Totesimme myös että Wing on hyödyllisin kovilla ja varsinkin jäisillä alustoilla. Tulokset raportoitiin ja analysoitiin.

 

Hiihtäjien kommentteja:
Lisää luisteluhiihdon vakautta ja tukevuutta
( 100 % kokeilijoista )
Suksen hallinnan tunne tai helppous parani selvästi
( 50 % kokeilijoista )
Hyöty suurempi kovemmassa vauhdissa ja suksen liuku pidentyi
( 40 % kokeilijoista )